Poděkování

Ráda bych tímto poděkovala své rodině a svým přátelům, že přijali mé životní změny s velkou grácií a podpořili můj nový směr:)

Evě Prokešové http://happy-mind.cz/autorka/ za profesionální vedení a podporu na mé vědomé životní cestě.

Lence Hejhalové, jogínce, mé skvělé učitelce , za její obrovské znalosti z oblasti jógy a fungování lidského těla a její nekončící optimismus

Lucce Uhlířové a Radkovi Novákovi https://www.kraniosakralnijoga.cz/ za jejich poutavý licenční kurz KSJ, díky kterému mohu předávat dál kraniosakrální jógu i ostatním.

Zdeňce Ocelíkové za příjemný úvod do Kraniosakrální terapie, která se stala součástí mé životní cesty.

Dále společnosti FAMTENTS & RENTS s.r.o. https://www.famtents.com/o-nas za skvěle odvedenou práci při stavbě Jurtovny. Jejich vřelý přístup, odbornost a nadšení v tom, co dělají, bylo pro mě příjemným překvapením. Pokud plánujete stavbu jurty, vřele Vám doporučuji obrátit se na ně:)