Spinal Energetics ™

Spinal Energetics ™ je modalita vyvinutá australskou chiropraktičkou Dr Sarah Jane. Je to praxe spojující východní a západní myšlení. Zaměřuje se na interakci páteře s nervovým systémem a energetickým polem člověka. Využívá vlastní vrozenou moudrost člověka k sebepoznání a sebe léčení.

Živá bytost není jen fyzickou formou, ale také bytostí energie. Energie zahrnuje každý z našich aspektů fyzický, emocionální, mentální, duchovní a naši osobní duši, vše jemně vetkané spolu s našimi rodovými liniemi, zážitky, příběhy, osobností a charakterem.

Energie je široké spektrum od neaktivní po hyperaktivní. Techniky Spinal Energetics podporují v člověku naplňování střední cesty homeostázy; rovnováhu, protože ta je přirozeností každého člověka v okamžiku narození.

Prostřednictvím lehkého, zároveň však energeticky silného doteku (někdy i bez fyzického) vzniká a postupuje organický a přirozený tok energie a zvuku, aby posunul, objevil a uvolnil napětí, odpor a traumatické příběhy, které mohou být uloženy v našem těle.

Spinal Energetics ™ je společné tvoření mezi klientem a praktikem za účelem kultivace a podpory hlubokého sebeuvědomění, kultivace energie a intuice.

Stresory a nervový systém

Sympatický a parasympatický nervový systém spolupracují, aby udržely vaše tělo v rovnováze, každý systém má opačné role. Sympatický NS nese signály, které uvádějí systémy vašeho těla do pohotovosti, parasympatický NS nese signály k relaxaci, odpočinku a regeneraci.

Když je tělo v dominanci sympatiku, způsobuje napětí jak na páteř, tak na nervy a ovlivňuje frekvenci v buňkách těla. Stres, strádání a utrpení v průběhu našeho života se mohou v těle ukládat jako stagnace.

Pod ochrannými částmi sebe sama, vytvořenými pocitem bezpečí při dlouhodobém stresu nebo traumatu, je naše pravá podstata a hluboká touha být a cítit se celiství.

Spinal Energetics ™ může podpořit zklidnění nervového systému, návrat do parasympatického stavu soucitu, pohody, plynutí, přijetí a míru. Napomáhá odstranit uložená traumata.

Co Spinal Energetics ™ přináší?

Úleva od stresu: Zažijte hluboké uvolnění napětí a stresu, když se tok energie ve vaší páteři harmonizuje, budete secítit uvolněnější a více vyrovnaní.

Fyzická pohoda: Odstraněním energetických blokád zvyšíte fyzickou vitalitu. Blokády mohou přispívat k nepohodlí, bolesti nebo jiným fyzickým problémům.

Emocionální léčení: Odhalíte a uvolníte potlačené emoce, zažijete katarzní uvolnění a pocit emocionálního osvobození.

Zvýšené uvědomění: Rozvinete větší citlivost na energii vašeho těla a její spojení s vašimi emocionálními a fyzickými stavy.

Jasnost a soustředění: Navnímáte zlepšení mentální jasnosti, koncentrace a schopnosti udržet pozornost na úkoly a cíle.

Vnitřní transformace: Vydáte se na cestu osobního růstu a sebeobjevování, odhodíte omezující přesvědčení a vzorce, abyste vstoupili do svého autentického já.

Duchovní spojení: Prohloubíte své duchovní spojení a porozumění, posilíte tím pocit jednoty se sebou samým, ostatními a vesmírem.

Posílení kreativity: Zažiejte příval kreativní inspirace, jakmile se napojíte na nekonečný zdroj energie ve vás.

Sebeposílení: Vypěstujete si silnější pocit vlastního vnímání uvolněním starých vzorců, získáte tím svobodu v pozitivních životních rozhodnutích.

Povznesená radost: Znovu objevte radost ze života, vnímejte volně proudící energii přinášející pocit živosti, nadšení a blaženosti ve vašem životě. Spojte se se svým tělem a jeho rytmem.

Jak probíhá sezení?

Každá zkušenost člověka se Spinal Energetics ™ je jedinečná a každé sezení se můžete cítit jinak. Vaše tělo i Duše vnímá nejlépe, jakou vrstvu je potřeba nechat odejít v daný okamžik.

Pro některé může být tato zkušenost spíše prožitá vnitřně, protože energie se postupně kultivuje a posouvá. Někdo prožije sezení extrovertněji s možnými pohyby těla. K celkovému uvolnění přispívá aktivace energetických vrstev během sezení. Ve Spinal Energetics ™ rozlišujeme vrstvy fyzickou, mentální, emocionální, duchovní a osobní Duše.

Člověk může zažívat pocity radosti, hluboké relaxace, vnitřních vizualizací, sebeobnovy nebo katarzní uvolnění emocí a bolesti. Někteří prožívají během tohoto procesu spontánní pohyb nebo pociťují nutkání a touhu se pohnout, protáhnout, zhluboka dýchat, projevit se skrze svůj hlas.

Na závěr sezení, ale i několik dnů poté, klienti často zmiňují „zklidnění“ jejich nervového systému, pocit klidu a svobody uvnitř i na svém fyzickém těle.

Jak dlouho trvá sezení?
Sezení trvají od 30 do 60 minut v závislosti na tom, zda se jedná o první konzultaci nebo následnou.

Kolik je potřeba sezení?
Pro začátek doporučujeme absolvovat alespoň 3-6 sezení, každý týden nebo jednou za 14 dní. Vaše tělo a energetický systém se přizpůsobí ošetření a bude to pro Vás mít největší benefity i v oblasti Vašeho well-being

Jaké mohu mít pocity po sezení?

Po Spinal Energetics sezení lidé pociťují úlevu od fyzických příznaků, kvalitnější spánek, jasnější mysl, méně výkyvů nálad, sníženou úzkost a celkový stres, menší napětí v těle, zvýšenou hladinu energie, hlubší spojení s jejich vyšší já. Spinal Energetics pomáhá zklidnit váš nervový systém a přivede vás do stavu rovnováhy a klidu.

Kontraindikace
Pokud spadáte pod některý z nízže uvedených stavů, kontaktujte mě prosím před rezervací.

Děti do 12 let
Poruchy srdeční činnosti
Epilepsie
Nedávná fyzická zranění, zlomeniny a/nebo operace.
Aunerysma
Hospitalizace pro jakýkoli psychiatrický stav, emoční krizi, psychospirituální krize během posledních tří let
Těžké stavy duševního zdraví
V současné době užíváte silná psychofarmaka