Rodinné § systemické konstelace s Žanetou Valerií Kaiser

nově vypsané termíny

26.5. 2024 od 17- 21:00 hod

9.6. 2024 od 17- 21:00 hod

23.6. 2024 od 17- 21:00 hod

Pro mě je velmi těžké vysvětlit co jsou to konstelace z logického pohledu či vědecky. Dle slovníku je to sklad událostí nebo také postavení hvězd, které nás během života ovlivňují. Konstelace jsou metodou práce se systémem. Vědecky se opíráme o fenomenologický přístup kde využíváme prostorové uspořádání prvků (elementů), to nám umožňuje vidět tyto prvky ve vzájemných vztazích a jejich vzájemnou dynamiku. Konstelace představují nástroj k obnově, rekonstrukci a posílení takové vztahové dynamiky a toků energie, která napomáhá k dosažení cíle systému při zachování pravidel a řádu, které v systémech fungují. (inspirováno knihou Rodinné konstelace, Vojtěch Černý, Miroslav Hajduk) Pro mě jsou konstelace psychologicko šamanistickou prací. Jejich zakladatel Bert Hellinger využil šamanské kruhy a neuvěřitelným způsobem vypozoroval práci se systémy a jejich dynamiku, pravidla a řád. Práce se systémy, ať už rodinným, firemním, organizačním, kulturním, politickým, abstraktním a dalším, obnáší podívat se na svou situaci v pravdě a následovat cestu duše tím, že jsme ochotní říci téhle pravdě “ano”. Tím, se obnoví tok energie, může se přeskládat systém dle pravidel a řádu, aby byl systém opět funkční na cestě lásky.

Něco o konstelacích

Konstelace probíhají na základě zadání zadavatelem, vždy se ptám jaký je záměr zadavatele a tady už začíná terapie, někdy jen dojít k vytvoření pozitivního záměru může pomoci s rozhýbáním situace.

Po zadání si klient vybere své zástupce, každý v místnosti může říci kdykoli ne, je to naprosto v pořádku, nemusí se na tuhle roli cítit nebo může mít jakýkoli jiný důvod. Být zástupcem je dobrovolná záležitost.

Při konstelacích dávám návrhy vět, které zástupci nebo klient mohou a nemusí použít.

Konstelaci si může postavit zadavatel pouze na jeho osobu, nelze ovlivňovat třetí osobu a ani situaci na úkor někoho dalšího, byla by to manipulace, která do konstelace nepatří.

Součástí konstelací je i zaručení mlčenlivosti vůči klientovi a systémům a samozřejmě vždy na to upozorňuji i všechny účastníky. V rámci prožitku konstelace je důležité nechat v sobě integrovat co se odehrálo a proto vždy doporučuji alespoň 3-5 dní s nikým nesdílet obsah, ale nechat vše působit uvnitř sebe.

Je jedno jestli konstelací projdete jako zadavatel, zástupce nebo pozorovatel, účinky má na všechny přítomné a vždy se týká všech, kteří se v tu chvíli účastní konstelací. Bert Helinger dokonce tvrdil, že nejdražší vstup by měl mít pozorovatel. Proto se u mě cena nerozlišuje.

Po konstelacích mají všichni možnost mě kontaktovat, pokud by potřebovali s něčím pomoci, něco se dělo nebo jak ráda používám, byl by potřeba menší doťuk. Do 3-5 dní po konstelaci, jsem k dispozici.

Kontakt: kaiserzanetavaleria@gmail.com

IG: zvk_terapie

Ceník: 

Večerní skupinové konstelace: 1 000Kč/osoba

Celodenní skupinové konstelace: 2 500Kč/osoba

Víkendové skupinové konstelace 3 500Kč/osoba

Terapeutické sezení: 2500Kč/osoba

Balíček 4 sezení: 8000Kč/osoba

Párová terapie: 4000Kč/2 osoby

Něco o mně

Jmenuji se Žaneta Valeria Kaiser, jsem terapeut, ale zároveň i člověk. Často se setkávám se situací, kde si klient myslí, že terapeut musí být dokonalý, je to někdo nadlidský, kdo už si vyřešil všechny své bolesti a je vyrovnaný.Ráda bych Vám řekla, že nejlepší psychoterapeuti a psychologové jsou ti nejvíce traumatizovaní lidé. Ano, prošli jsme terapiemi a pracovali se svouvlastní bolestí v rámci praxe a zkoušení na sobě. Máme tu zkušenost jak na sobě pracovat a jak se vyrovnat s tím kufrem předávaným generačně, do kterého jsme si ještě přiložili během našeho života a díky tomu jsme schopní tuto zkušenost předávat dál, to z nás dělá dobré terapeuty.Vyrostla jsem na malé vesnici, prožila si dostatek radosti, lásky a podpory, ale také bolesti, ztráty a pocitu osamění, tak jako každý jiný člověk. Mojí velkou změnou bylo ve 23 letech podstoupení výcviku Reiki, byl to první kontakt s jiným pohledem na svět, na okolí a na mě. Po několika letech jsem narazila na systemickou práci a začala si procházet novou zkušenost v rámci terapií, objevila jsem Rodinné a systemické konstelace a NLP a s tím i mou druhou průvodkyni životem. Vedla mě neuvěřitelné 3 roky do velmi náročných míst, potkávala jsem se s bolestí mojí i mého rodu. Po takovém dlouhém čase jsem byla zvědavá jak tyhle terapie mohou tak dobře fungovat a vydala jsem se cestou studia. Díky tomu jsem potkala mého třetího průvodce životem .Prošla jsem studiem NLP a hypnotickou prací Miltona H. Eroksona, EMDR, Rodinnými a systemickými konstelacemi a terapií dechem a doplňkovými semináři.Ponořila jsem se do setkávání se s prací v rámci bolesti, přijímáním smrti jako součástí života, truchlením, závislostí, zpracováváním traumat, uvolňováním rodové zátěže a spojením se se sebou. Žít v kontaktu se svými potřebami, svým tělem, myslí i duší.Je to osvobozující vědět kdy reagujeme z minulosti s tím pocitem ohrožení a vědět, že už tady není a že máme dostatek nástrojů, abychom se postarali o sebe a své potřeby. Být v kontaktu se sebou, svými hodnotami, hranicemi a zkušenostmi a vědět, že když chci, mám podporu, kterou potřebuji. Nejsem lékař a věřím, že někdy je velmi potřebné nejdříve uklidnit nervový systém léky, aby se dále mohlo pracovat se zátěžemi. Nezastávám však názor, že léky vyřeší tyto zátěže, řeší důsledek, ale ne příčinu. Proto je i v tuto dobu tak moc důležitá práce na sobě a možná jiný pohled na Vaši zátěž. Ráda Vás tímto pohledem a poznáním provedu.